Regulamentul oficial al competitiei SuperBlog 2013

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII SI OBIECTIVELE COMPETITIEI

1.1. Competitia SuperBlog 2013, denumita in continuare Competitia, este organizata de agentia de marketing si comunicare online SwissPlan.biz S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et. 8, ap. 99, sector 6, cod postal 061165, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/21346/19.12.2006, atribut fiscal RO, CUI 20061851, avand contul nr. RO18BPOS70106423062RON01, deschis la BANCPOST, Suc. Militari, telefon si fax (021) 430.07.47, e-mail office@swissplan.biz, fiind reprezentata legal de dl. Albert Budica, in calitate de administrator, denumita in cele ce urmeaza Organizator.

1.2. SuperBlog 2013 are drept obiectiv desemnarea si premierea celor mai creativi bloggeri participanti in cadrul competitiei. Modalitatea de desfasurare a SuperBlog 2013, premiile si mecanismul de acordare a acestora castigatorilor sunt prezentate detaliat in cadrul prezentului regulament.

1.3. Prezentul regulament se poate consulta online pe site-ul competitiei, www.super-blog.eu, cat si pe suport fizic, la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 2. PARTICIPANTI SI CONDITII DE ELIGIBILITATE

2.1. Concursul se adreseaza tuturor persoanelor cu varsta de minimum 18 ani, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care detin un site personal, denumit in continuare blog, indiferent de tematica, vechimea si/sau traficul de vizitatori ale acestuia. Blogul si toate articolele participante in competitie trebuie sa fie redactate in limba romana.

2.2. Este interzisa participarea angajatilor societatii organizatoare, a angajatilor si reprezentantilor companiilor sponsori sau parteneri media ai competitiei si a rudelor de gradul I ale respectivilor angajati, precum si a bloggerilor parteneri implicati in promovarea competitiei.

2.3. Inscrierea in competitie implica acceptarea prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

2.4. Pentru a fi considerati eligibili, participantii se vor inscrie in competitie in perioada si conform procedurii prezentate mai jos.

2.5. Organizatorii isi rezerva dreptul de a refuza participarea la competitie oricarui blog care prezinta continut licentios sau cu un explicit caracter amenintator, abuziv, instigator, de hartuire, rasist, antisemit, xenofob, misogin, pornografic sau profanator, care aduce atingere bunelor moravuri si/sau drepturilor omului, in general, ori anumitor persoane fizice sau juridice, in particular.

SECTIUNEA 3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTICIPANTILOR

3.1. Participantii au urmatoarele drepturi:

 • sa participe la competitie in mod gratuit;
 • sa castige premii si/sau alte beneficii in functie de implicarea lor si de rezultatele obtinute in cadrul competitiei;
 • sa fie informati in privinta validarii inscrierilor precum si cu privire la orice alt aspect referitor la desfasurarea competitiei si participarea lor in cadrul acesteia;
 • sa foloseasca in mod corect titulatura de participant sau finalist SuperBlog 2013 in scop promotional (afisare pe blogul propriu, materiale de prezentare etc.);
 • sa adere si sa fie acceptati in comunitatile online dedicate participantilor la competitie, cu conditia de a respecta regulile de functionare ale acelor comunitati;
 • sa-si exprime liber opinia referitor la competitie, in limitele unui limbaj respectuos si ale unei atitudini decente;
 • sa se retraga in orice moment din competitie;
 • sa accepte sau sa refuze premiile castigate in cadrul competitiei.

3.2. Participantii au urmatoarele obligatii:

 • sa respecte regulamentul competitiei, deciziile oficiale ale juriului si ale organizatorului;
 • sa completeze corect toate datele solicitate obligatoriu in formularul de inscriere;
 • sa nu angajeze numele competitiei, al organizatorului, sponsorilor sau partenerilor media in contexte defaimatoare, care pot aduce prejudicii imaginii acestora;
 • sa puna la dispozitia organizatorului sau a juriului, in cazul unor solicitari specifice, documente suplimentare care sa demonstreze veridicitatea informatiilor din formularul de inscriere;
 • sa respecte organizatorul, sponsorii, partenerii media si pe ceilalti concurenti din cadrul competitiei, sa se comporte si sa comunice in mod civilizat cu toate partile implicate in competitie;
 • sa publice, in articolele inregistrate in cadrul competitiei, exclusiv materiale proprii, redactate special pentru SuperBlog 2013.

3.3. Participantii isi asuma responsabilitatea si raspund legal pentru toate articolele, mesajele, comentariile si actiunile pe care le comunica respectiv intreprind in cadrul competitiei sau in legatura cu aceasta, in relatia cu organizatorul, sponsorii si partenerii media ai acesteia, precum si cu orice terta parte.

3.4. Nerespectarea uneia sau mai multor obligatii prevazute in prezentul Regulament constituie motiv de excludere a respectivului participant din competitie si retragerea eventualelor premii castigate de acesta, premii ce vor putea fi oferite celorlalti finalisti ai competitiei.

SECTIUNEA 4LOCUL DE DESFASURARE A COMPETITIEI

Toate informatiile necesare bunei desfasurari a competitiei si monitorizarii acesteia vor fi publicate pe site-ul www.super-blog.eu.

SECTIUNEA 5. DURATA COMPETITIEI

5.1. Inscrierile in competitie au loc in perioada 1 – 30 septembrie 2013.

5.2 Competitia se desfasoara in perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2013.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE A COMPETITIEI

 

Inscrierea in competitie:

6.1. Fiecare participant se poate inscrie in competitie cu un singur blog. Inscrierea unui participant in competitie este considerata valida doar daca participantul in cauza a completat corect si complet formularul dedicat de pe site-ul competitiei, www.super-blog.eu, si a primit un e-mail de confirmare in acest sens, la adresa inregistrata in respectivul formular. Toate blogurile acceptate in competitie vor fi publicate pe pagina dedicata (Participanti) din www.super-blog.eu.

6.2. Informatiile solicitate participantilor in vederea inscrierii in competitie sunt urmatoarele: numele complet, adresa de e-mail, adresa de domiciliu corecta si completa si un numar de telefon valabil, adresa blogului si linkul articolului prin care participantul respectiv isi anunta public, pe propriul blog, inscrierea in competitie. Totodata, inscrierea in competitie implica, in mod obligatoriu, faptul ca participantul a luat la cunostinta regulamentul competitiei si accepta conditiile de participare. Lipsa oricareia din informatiile mentionate nu permite inscrierea participantului in competitie.

6.3. In cazul in care participantului aspirant i se refuza inscrierea in competitie sau este eliminat pe parcursul competitiei, indiferent din ce motiv, nu (mai) poate participa. Eventualele articole pe care acesta le redacteaza si publica pe temele propuse in cadrul competitiei nu vor fi luate in considerare si jurizate. Implicit, respectivul blogger nu este indreptatit la statutul de participant in competitie, nici la premii ori alte beneficii rezervate participantilor.

Publicarea si comunicarea temelor de blogging propuse in cadrul competitiei:

6.4. Temele de blogging lansate in cadrul competitiei pot fi propuse de sponsori, parteneri media si/sau organizator.

6.5. Toate temele lansate in cadrul competitiei, precum si informatiile si/sau materialele necesare participantilor in vederea redactarii articolelor vor fi publicate pe site-ul competitiei, www.super-blog.eu.

6.6. Participantii la competitie vor fi informati privind lansarea noilor teme si/sau a altor informatii de interes si pe canalele suplimentare de comunicare si promovare, precum pagini dedicate in retele de socializare, emisiuni radio etc. Participantii au dreptul, dar nu si obligatia de a adera la respectivele comunitati online si/sau de a le urmari activitatea, respectiv de a asculta sau participa activ la respectivele emisiuni.

6.6.1. Temele competitiei nu sunt obligatorii.  Pentru a obtine insa calficativul de finalist al competitiei, este necesara participarea la toate probele, iar in functie de locul obtinut de finalisti in clasamentul final se vor aloca premiile in bani si premiile suplimentare, in produse si/sau vouchere.

6.6.2. In mod exceptional, se pot lansa teme suplimentare, cu premii extra-concurs, care nu influenteaza clasamentul final al competitiei. In acest caz, organizatorul va preciza explicit conditiile probelor respective.

Redactarea si inregistrarea articolelor participante in vederea jurizarii:

6.7. Pe masura ce sunt lansate temele de blogging din cadrul competitiei, participantii isi vor redacta si publica pe blogul cu care s-au inscris in competitie articolele, in conformitate cu cerintele formulate de sponsori si organizator in articolul care anunta oficial tema respectiva pe site-ul competitiei. Participantii vor mentiona in fiecare articol dedicat competitiei ca acesta a fost scris pentru SuperBlog 2013 (de exemplu, la finalul textului).

6.8. Pentru fiecare tema lansata in cadrul competitiei, participantii pot inregistra, in vederea jurizarii, un singur articol, redactat in limba romana. Sunt acceptate in competitie atat articolele redactate cu semnele diacritice specifice limbii romane, cat si cele care nu respecta aceasta norma. Daca nu se mentioneaza limita minima sau maxima a numarului de cuvinte / caractere in redactarea articolelor, alegerea in acest sens apartine exclusiv participantilor.

6.9. Dupa redactarea si publicarea articolelor pe blogul propriu, participantii vor accesa platforma de jurizare http://jurizare.super-blog.eu/ utilizand datele de acces validate la momentul inscrierii in competitie si isi vor inregistra linkul si continutul articolului corespunzator temei respective pentru ca juriul probei sa le poata juriza articolele.

Termenul-limita

6.10. Pentru fiecare tema lansata in cadrul competitiei, participantii au la dispozitie 7 zile calendaristice pentru a-si redacta, publica pe blog si inregistra articolele in platforma de jurizare.

6.11. Pentru fiecare zi de intarziere (orice intarziere, de pana la 24 de ore) se va aplica automat o penalizare de 10 (zece) puncte din nota acordata de juriu, ce va fi afisata in platforma de jurizare, alaturi de punctajul initial aferent acordat de juriu.

6.12. Un participant poate intarzia inregistrarea unei probe maximum 9 zile de la expirarea termenului-limita aferent probei respective. Daca participantul intarzie inregistrarea articolului in platforma dedicata cu atat de multe zile incat penalizarile aferente atrag reducerea la minimum (0 puncte) a punctajului final, implicit nota la proba respectiva nu se mai ia in considerare in clasamentul final, dar participantul in cauza poate continua competitia.

SECTIUNEA 7. JURIZAREA

7.1. Jurizarea articolelor redactate de participanti va fi realizata de un reprezentant – fie angajat sau colaborator – al sponsorului care a propus tema respectiva in cadrul competitiei. Criteriile de jurizare a articolelor participante in competitie vor fi publicate in cadrul fiecarei probe, o data cu tema propusa, materialele si cerintele aferente.

7.2. Juriul va acorda fiecarui articol participant in competitie o nota cuprinsa intre 10 si 100 de puncte, luand in considerare creativitatea si originalitatea articolelor, respectarea temei propuse, corectitudinea gramaticala si ortografica, eventuale materiale suplimentare create si utilizate de participant pentru a-si ilustra ideile (imagini, inregistrari video, schite, desene, animatii, materiale audio etc). Prezentarea intocmai (copy-paste) a informatiilor oferite de sponsori si/sau organizatori pentru proba respectiva nu sunt nici obligatorii, nici suficiente, neconstituind un criteriu de jurizare.

7.3. Termenul recomandat de organizatori sponsorilor in vederea jurizarii este de 7 zile calendaristice pentru o proba. Organizatorii nu pot fi facuti raspunzatori pentru eventualele situatii in care sponsorii nu respecta termenul de jurizare propus.

Contestarea notelor

7.4. Participantii recunosc autoritatea juriului si se angajeaza sa-i respecte decizia, indiferent daca le este sau nu favorabila. Eventualele contestatii privind jurizarea vor fi insotite de argumente pertinente si/sau probe care sa sustina acuzatiile sau neregulile invocate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu trimite juriului contestatiile care nu respecta aceste cerinte.

7.5. Participantii pot contesta jurizarea doar pentru propriile articole inregistrate in competitie, in termen de 48 de ore de la publicarea notelor pentru proba respectiva. Fiecare participant poate trimite maximum 3 contestatii, la probe diferite, fiecare contestatie vizand o singura proba din competitie. In cazul in care contestatia se soldeaza cu modificarea punctajului acordat initial, respectiva contestatie nu se va lua in considerare in numarul total de 3 contestatii, participantul in cauza avand astfel dreptul la o noua contestatie.

7.6. In urma contestatiei, articolul in cauza va fi reevaluat de juriu. Juriul are libertate deplina in (re)evaluarea si notarea articolelor participante la proba respectiva si nu este obligat sa-si argumenteze deciziile.

7.7. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru cazul in care juriul nu raspunde la contestatie sau raspunsul nu il multumeste pe participantul petent. Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge mesajele licentioase adresate juriului.

7.8. Toate contestatiile vor primi raspuns de la organizator in maximum 5 zile lucratoare de la primirea contestatiei.

SECTIUNEA 8. PREMIILE SI ACORDAREA LOR

8.1. Pentru a se califica la premiile in bani si la cele suplimentare, participantii trebuie sa fie finalisti, adica sa parcurga toate etapele competitiei, mentionate ca atare pe site-ul www.super-blog.eu

8.2. Pe perioada de desfasurare a competitiei se vor acorda premii in bani si in produse sau vouchere in valoare totala de peste 20.000 lei (RON), dupa cum urmeaza:

A. premii in bani in valoare totala de 10.300 lei (RON), care se acorda primilor 10 finalisti, in ordinea punctajelor obtinute in competitie, dupa cum urmeaza:

 1. Locul 1 – 4500 lei (RON)
 2. Locul 2 – 2000 lei
 3. Locul 3 – 1000 lei
 4. Locul 4 – 700 lei
 5. Locul 5 – 600 lei
 6. Locul 6 – 500 lei
 7. Locul 7 – 400 lei
 8. Locul 8 – 300 lei
 9. Locul 9 – 200 lei
 10. Locul 10 – 100 lei

B. premii in produse/servicii si/sau vouchere in valoare totala de peste 10.000 RON, alocate de catre sponsorii competitiei SuperBlog 2013 castigatorilor probelor propuse de respectivii sponsori, precum si finalistilor.

Premiile in produse/servicii si/sau vouchere vor fi oferite atat primilor clasati la probele sponsorilor respectivi, cat si primilor 50 de finalisti, acestia obtinand premiile in ordinea locului ocupat in clasamentul final si in limita disponibilitatii premiilor.

8.3. Premiile in bani vor fi oferite de organizator, iar premiile in produse si/sau vouchere vor fi oferite direct de sponsorii competitiei, fiind inmanate sau expediate direct, fara intermedierea organizatorilor. Toate premiile se acorda dupa incheierea competitiei.

8.4. Premiile in produse si/sau vouchere vor putea fi inmanate personal finalistilor care vor participa la evenimentul de premiere organizat la finalul competitiei. Participarea la competitie nu influenteaza acordarea premiilor, cei absenti urmand sa-si primeasca premiile castigate ulterior, in maximum 60 de zile calendaristice de la publicarea clasamentului final si a premiilor ce-i revin fiecarui finalist.

8.5. Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

8.6. Premiile revin doar castigatorilor desemnati si pot fi transmise unor terte persoane doar in conditiile prevazute de lege.

8.7. Organizatorul si sponsorii competitiei au dreptul sa refuze onorarea premiilor in cazul in care se dovedeste ca acestea au fost obtinute prin frauda.

8.8. Participantii care au fost exclusi din competitie ca urmare a nerespectarii uneia sau a mai multor obligatii prevazute in prezentul regulament nu-si vor primi eventualele premii castigate pe parcursul promotiei. Premiile astfel anulate vor putea fi oferite altor participanti finalisti in cadrul competitiei.

8.9. Refuzul de a primi premiile sau imposibilitatea de contactare a castigatorului, indiferent de motiv, da dreptul juriului sa desemneze alt castigator dintre participanti. De asemenea, premiile neridicate de castigatori, indiferent de motiv, nu vor fi reexpediate. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care premiile nu ajung la destinatie sau sunt distruse in timpul manipularii sau livrarii de catre societatea de posta sau curierat.

8.10. Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura legate de premii care nu cad in sarcina organizatorului sau sponsorilor revin in exclusivitate castigatorului.

SECTIUNEA 9. DREPTUL DE AUTOR

9.1. Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care lucrarile inscrise in concurs contin elemente (texte, imagini, coduri sursa etc.) care incalca drepturile de autor, intreaga raspundere apartinand participantului care a inscris lucrarea in competitie.

9.2. Eventualele citate, imagini sau materiale de alte natura incluse de participanti in articolele publicate pe blogul propriu in cadrul competitiei vor mentiona, in mod explicit si obligatoriu, sursa respectivelor materiale.

9.3. Orice lucrare dovedita ca fiind un act de plagiat, indiferent care este sursa originala, constituie motiv de excludere din competitie a participantului care s-a recomandat drept autorul respectivei lucrari, decizia apartinand organizatorului, care poate solicita in acest sens si votul unuia sau mai multora din partenerii media ai competitiei.

9.4. Participantii consimt sa le fie preluate materialele, integral sau partial, obligatoriu cu mentionarea sursei, in orice materiale referitoare la competitie, de catre organizator si oricare sponsor sau partener media al competitiei, in vederea promovarii acesteia.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Concursul poate inceta subit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta competitie. In acest caz competitia va putea fi reluata odata cu incetarea situatiei de forta majora sau a imprejurarilor care au cauzat intreruperea competitiei.

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. SC SWISSPLAN.BIZ SRL are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale participantilor in baza notificarii depusa la A.N.S.P.D.C.P si a inregistrarii sale ca operator de date, inregistrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu nr 19917 din 05.05.2011.

11.2. Prin inscrierea la concurs, participantii se declara de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit, de catre organizator, a datelor lor cu caracter personal, in scopul desemnarii castigatorilor. Orice folosire a acestor date in scop de reclama, marketing si publicitate se va face doar in conformitate cu dispozitiile Regulamentului si ale Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele vor fi dezvaluite angajatilor si /sau colaboratorilor organizatorului si a partenerilor acestuia implicati in derularea competitiei si pot fi dezvaluite si unor imputerniciti ai Operatorilor, pe baza unor clauze de confidentialitate si de asigurarea a pastrarii securitatii datelor. Dupa incheierea campaniei si desemnarea tuturor castigatorilor, datele vor fi arhivate (organizatorul poate dispune arhivarea acestor informatii doar pe perioada de timp impusa pentru eventuale verificari/contestatii legate de prezenta competitie, precum si de reglementarile in domeniu), iar prelucrarea datelor se va face in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

11.3. Participantii, respectiv reprezentantii lor legali, au dreptul de a obtine de la Organizator, in mod gratuit, la cerere, urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare se face fara respectarea legii. Cererea va fi intocmita in forma scrisa, va contine justificarea solicitarilor, va fi datata si semnata. Cererile participantilor vor fi transmise la sediul societatii organizatoare SwissPlan.biz S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et. 8, ap. 99, sector 6, cod postal 061165. In cerere participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face numai personal. SwissPlan.biz S.R.L va comunica masurile luate in baza cererii primite in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

11.4. Tuturor participantilor la competitia SuperBlog 2013 le sunt garantate drepturile, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

11.5. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

11.6. In conformitate cu dispozitiile legale in domeniu, organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice numele castigatorilor si castigul acordat fiecaruia dintre ei pe site-ul competitiei si/sau in materialele de promovare a acesteia sau in alte materiale realizate pentru a servi la buna desfasurare a competitiei.

11.7. Organizatorii nu au obligatia de a proteja confidentialitatea informatiilor cuprinse in materialele trimise de participanti spre jurizare, respectiv articolele participante la concurs.

SECTIUNEA 12. CLAUZE FINALE

12.1. In cazul oricarei fraude, neintelegeri sau dispute care poate aparea in orice moment cu privire la desfasurarea acestei competitii, organizatorii isi rezerva dreptul de a lua toate masurile legale considerate oportune.

12.2. Orice intrebare sau nelamurire referitoare la aspectele mai sus-mentionate si la competitie, in general, pot fi sesizate organizatorului la adresa de e-mail superblog@swissplan.biz.

12.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament. Modificarile vor fi aduse la cunostinta participantilor pe site-ul competitiei, www.super-blog.eu.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s